Thursday, November 24, 2011

3 Perkara Menghalang Pertolongan Allah SWT

Al-Hassan R.A. berkata : Allah SWT sentiasa menaungi umat Nabi Muhammad SAW selagi tidak berlaku 3 perkara,
1- Selama orang-orang yang Taat kepada Allah SWT tidak mengagong-agongkan orang-orang jahat.
2- Selama orang-orang yang melakukan kebajikan tidak menyokong perbuatan orang-orang jahat.
3- Selama ahlul Al-Quran tidak menjilat-jilat kepada raja.
Jika tiga perkara ini telah berlaku maka Allah SWT akan mencabut Barakah dan Allah SWT akan melahirkan pemerintah yang kejam serta Allah SWT akan menanam dalam hati mereka rasa takut lalu mereka akan menjadi miskin.
Kitab Tanbihul Ghafilin. Jilid 1 & 2.

No comments:

Post a Comment