Thursday, February 7, 2013

SAMBUNGAN JAWAPAN LATIHAN PENGUKUHAN MGGU 3

14
Huraikan ciri-ciri-penjabatan organisasi mengikut fungsi.

·        Penjabatanan mengikut fungsi merujuk kepada pengkelompokkan aktiviti kerja yang saling berkait dan spesifik dalam satu jabatan. 
·        Struktur yang diagihkan menurut tugas dan fungsi.
·        Merupakan penjabatan yang paling asas dan lazimnya digunakan oleh organisasi kecil yang mempunyai produk yang terhad.
·        Pengkhususan dapat dilakukan berdasarkan kemahiran pekerja.
·        Kawalan dan penyeliaan mudah dilakukan.
·        Contoh: Pengurus operasi, kewangan atau pemasaran
·        Contohnya, aktiviti penjualan, promosi, khidmat pelanggan, tempahan dan lain-lain aktiviti yang berkaitan digabungkan di dalam jabatan pemasaran.

No comments:

Post a Comment