Wednesday, June 12, 2013

Soalan latihan 1 Pengajian Perniagaan Bab 1 Penggal 3

KEPADA PELAJAR2 TKN 6 USM A DAN UPM A, SILA BUAT SOALAN INI SEWAKTU KETIADAAN SAYA MGHADIRI TAKLIMAT KERJA KURSUS PP…HANTAR PADA HARI SELASA 18 JUN 2013

Soalan latihan 1 Pengajian Perniagaan Bab 1 Penggal 3

1.  Terangkan tiga perbezaan antara usahawan dengan peniaga.                        [6]
2.  Perihalkan pendekatan keusahawanan daripada perpektif ekonomi.              [6]
3.  Bagaimana usahawan boleh menjadi role model kepada masyarakat.           [6]
4.  Huraikan teori keusahawaman menurut pendekatan sosiologi.                     [6]
5.  Huraikan tiga pendekatan keusahawanan.                                                   [6]
6.  Terangkan dua perbezaan antara usahawan dengan pengurus.                     [4]
7.  Huraikan tiga peranan usahawan dalm perkembangan ekonomi di Malaysia.        [6]
8. Terangkan dua sumbangan usahawan desa kepada industri pelancongan negara   [4]
9.  Dengan memberikan contoh yang sesuai, jelaskan sifat usahawan berjaya yang berikut:
     i.                 Berani mengambil risiko
     ii.                Bijak merebut peluang                                                               [4]

10.   Terangkan konsep usahawan dan keusahawanan.                             [4]
11. Huraikan perbezaan antara model motivasi keusahawanan David Mc Clelland dengan teori Joseph Schumpeter dan Israel Kirzner dalam kejayaan seseorang usahawan.                 [6]1 comment: