Thursday, June 19, 2014

TAJUK PEMBENTANGAN TUGASAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

PEMBENTANGAN TUGASAN 6 UPM A (PERNIAGAAN ANTARABANGSA)
BERMULA SELASA 24 JUN 2014..SILA BERSEDIA
BIL
TAJUK
NAMA
TARIKH
1
Maksud dan peranan
1.   ISKANDAR

2
Tahap PAB
1. MOHAMAD IKHWAN
2. MOHAMMAD PADHLI

3
Strategi memasuki PAB
1.      import dan eksport
2.      kontrak pengeluaran
3.      perlesenan
4.      francais
5.      usahasama
6.      subsidiary
7.      operasi serah kunci
1.  MUHAMMAD
2. SHAHIDAN
3. ZAFRI
4. IZAITY HANUM
5. LIYANA AFIQAH
6. NOR AZRIA
7. NOR ZULIANA

4
Konsep penting
1.      dunia tanpa sempadan
2.      pasaran menimbul
3.      selatan-selatan
4.      globalisasi
5.      lokalisasi
6.      nasionalisasi
7.      penswastaan
1.  NUR ATHIRAH
2.  NUR MASHITAH
3.  NURUL NABILAH
4.  SITI HAJAR
5.  SITI ROZALIA
6.  SITI ZAFIRAH
7.  ISKANDAR

5
Syarikat multinasional
1.      definasi dan tujuan
2.      cabaran
i.                     struktur fungsian
ii.                   struktur proses/pembuatan
iii.                 struktur produk
iv.                 s. geografi
v.                   s.matrik
1.
i. MOHAMAD IKHWAN
ii. MOHAMMAD PADHLI
iii. MUHAMMAD
iv. SHAHIDAN
v. ZAFRI


6
Risiko syarikat multinasional
1.      politik
2.      ekonomi
3.      kredit
4.      pemiliknegara
5.      penghantaran balik modal
6.      kadar pertukaran asing
1. . IZAITY HANUM
2. LIYANA AFIQAH
3. NOR AZRIA
4. NOR ZULIANA
5. NUR ATHIRAH

6. NUR MASHITAH7
Pembayaran perdagangan dan pertukaran
 mata   wang   asing
1.      Surat Pengesahan Penghantaran Laut (Bill of Lading)
2.      Pengesahan Penghantaran Udara (Airway Bill),
3.      Sijil Pengesahan Tempat Asal (Certificate of Origin);
4.      menjelaskan kaedah penyelesaian perdagangan iaitu perdagangan barter
5.       perbankan koresponden;
6.      kegunaan dokumen pembayaran perdagangan antarabangsa berikut: Surat Kredit  (Letter of Credit
7.      Tuntutan Ikut Perintah (Sign/Demand Order),
1. NURUL NABILAH
2. SITI HAJAR
3. SITI ROZALIA

4. SITI ZAFIRAH

5. ISKANDAR
6. MOHAMAD IKHWAN

7. MOHAMMAD PADHLI

8
kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan antarabangsa;
1. MUHAMMAD


9
Galakan dan perlindungan perdagangan
1.      peranan MATRADE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa;
2.      Blok perdagangan termasuk AFTA, NAFTA, EU, ASEAN.
3.      Perdagangan timbal balas
4.      Kempen Kerajaan (zon perdagangan bebas,
5.      Koridoraya Multimedia (MSC),
6.      galakan cukai,
7.      pengecualian cukai,
8.      pembiayaan eksport,
9.      taraf perintis, subsidi, dan
10.  kempen belilah barangan Malaysia).

1.         SHAHIDAN
2.          ZAFRI
3.      IZAITY HANUM
4.      LIYANA AFIQAH
5.      NOR AZRIA
6.      NOR ZULIANA
7.      NUR ATHIRAH
8.      NUR MASHITAH
9.      NURUL NABILAH
10.    SITI HAJAR

10
fungsi, peranan, dan kesan pakatan perniagaan antarabangsa, seperti
1.      WTO,
2.      AFTA,
3.      NAFTA,
4.      EU,
5.      APEC,
6.      ASEAN (IMT-GT,
7.      IMS-GT,
8.      BIMP-EAGA)
1.          SITI ROZALIA
2.           SITI ZAFIRAH
3.      ISKANDAR
4.      MOHAMAD IKHWAN
5.          MOHAMMAD PADHLI
6.          MUHAMMAD
7.           SHAHIDAN
8.          ZAFRI


11
objektif perlindungan perdagangan;

1.       IZAITY HANUM


12
kaedah melindungi pasaran domestik termasuk tarif dan bukan tarif.
1.      tarif dan bukan tarif
2.      subsidi dan kuota
3.      embargo dan piawaian
4.      akta hak cipta – paten dan tanda perdagangan
1.      LIYANA AFIQAH
2.      NOR AZRIA
3.      NOR ZULIANA
4.      NUR ATHIRAH


No comments:

Post a Comment