Monday, May 26, 2014

SOALAN KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN 2014

Soalan Kerja Kursus.

Calon dikehendaki membuat satu kajian ke atas pendekatan strategik sebuah syarikat multinasional (MNC) berdasarkan aspek-aspek yang berikut:

(a) Aktiviti perniagaan yang dijalankan
(b) Konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat

Calon dikehendaki mengumpul, menyusun, menganalisis, menjelaskan, dan menulis laporan lengkap berkaitan aspek-aspek tersebut. Calon juga dikehendaki mencadangkan strategi yang sesuai berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam kajian.
Nota: * Laporan kajian mestilah berpandukan Manual Kerja Kursus STPM 2014.
* Analisis kajian boleh dibuat berdasarkan data primer atau data sekunder.

No comments:

Post a Comment