Thursday, November 6, 2014

SOALAN PERCUBAAN STPM PGGL 1 2015 SMKPENANTI, BUKIT MERTAJAM

Bahagian  A
[50 markah]
Jawab semua soalan
1 (a)     Jelaskan  bagaimana pelanggan dan pesaing dapat mempengaruhi perkembangan sebuah perniagaan.                                                                                                                     [4]
   (b)     Terangkan tiga kelebihan dan tiga kelemahan perniagaan perkongsian.                   [6]
   (c)     Terangkan tiga jenis susun atur kilang.                                                                       [6]
   (d)    Terangkan empat objektif pelaksanaan susun atur kilang.                                         [4]
   (e)     Senaraikan empat langkah dalam proses pembelian produk baharu.                         [4]
   (f)     Jelaskan  pembangunan produk dan pembangunan pasaran dalam perancangan strategik pemasaran.                                                                                                                      [6]
   (g)     Terangkan tiga perbezaan  antara objektif memaksimumkan keuntungan syarikat dengan memaksimumkan kekayaan pemegang saham.                                                    [6]
   (h)     Terangkan dua pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan sesebuah syarikat. [4]
   (i)      Terangkan tiga kaedah penentuan keperluan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perniagaan.                                                                                                                        [6]
   (j)      Senaraikan empat ciri penilaian prestasi pekerja yang berkesan.                                [4]Bahagian B
[50 markah]
2 (a)
Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd
Encik  Shahizad merupakan seorang pengurus pengeluaran di Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd.  Syarikat ini mengeluarkan pakaian sekolah dan pakaian sukan.  Permintaan  terhadap pakaian sekolah semakin meningkat terutama pada awal tahun persekolahan.  Jabatan Pengeluaran tidak dapat memenuhi permintaan yang telah diberikan oleh Jabatan Pemasaran kerana kekurangan pekerja dan mesin.
Encik Shahizad telah membuat perancangan keperluan pekerja untuk Jabatan Pengeluaran bagi memenuhi permintaan pakaian sekolah.  Jabatan ini memerlukan sepuluh orang operator pengeluaran dan dua orang penyelia kawalan kualiti.  Untuk jawatan operator pengeluaran, Encik Shahizad telah menetapkan pekerja hendaklan mempunyai kemahiran mengukur, memotong dan menjahit pakaian.  Mereka juga mempunyai  pengalaman berkaitan dengan tugas-tugas tersebut juga boleh dipertimbangkan.  Tugas yang perlu dilaksanakan oleh operator pengeluaran ialah mengukur kain dan memotong kain. Selain itu, mereka juga perlu menjahit kain tersebut untuk dijadikan pakaian sekolah mengikut  ukuran yang telah ditetapkan. Encik Shaizad tidak menetapkan jantina untuk mengisi jawatan tersebut kerana beliau beranggapan tugas tersebut juga boleh dilakukan oleh pekerja lelaki.
Untuk mengisi jawatan penyelia kawalan kualiti pula, Encik Shahizad menetapkan kelayakan minimum ialah SPM dan lulus dalam mata pelajaran Matematik.  Mereka yang   mempunyai pengalaman bekerja sebagai penyelia kawalan kualiti juga boleh diterima.  Tugas yang perlu dilaksanakan ialah memeriksa kualiti pakaian yang dihasilkan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat.  Untuk  setiap penyelia kawalan kualiti bertanggungjawab ke atas hasil yang dikeluarkan oleh lima orang operator pengeluaran.  Lokasi kerja bagi kedua-dua jawatan ini adalah di bahagian pengeluaran Syarikat Pakaian  Cantik Sdn Bhd.  Pegawai yang bertanggungjawab  untuk pekerja bagi jawatan itu ialah Encik Firhad.
Kertas kerja keperluan sumber manusia yang disediakan oleh Encik Shahizad telah diserahkan kepada Puan Hafiqah iaitu pengurus Jabatan Sumber Manusia.  Setelah  meneliti kertas kerja tersebut, Puan Hafiqah mengadakan satu mesyuarat dengan tiga orang pegawainya.  Tujuan mesyuarat ini adalah untuk menetapkan kadah yang paling sesuai untuk mendapatkan calon pekerja.  Selain itu, mereka juga berbincang perihal kaedah pemilihan calon pekerja dan ujian yang perlu dilakukan untuk mendapatkan pekerja  yang benar-benar berkelayakan.  Di samping itu, ahli mesyarat juga telah  membincangkan pengisian program induksi yang akan diberikan kepada pekerja baharu tersebut.  Satu perancangan yang teliti telah dirancang oleh Puan Hafiqah dan pegawai-pegawainya untuk mendapatkan pekerja yang terbaik sebagaimana yang telah diminta oleh Encik Shahizad.
(i)                 Huraikan maksud analisis kerja dan jelaskan analisis kerja yang terdapat dalam pernyataan di atas.                                                                                                [10]
(ii)               Jelaskan proses pengambilan sumber manusia yang dirancang oleh Puan Hafiqah untuk mendapatkan sumber manusia yang diperlukan oleh Jabatan Pengeluaran.                                                                                                                          [20]

3. (a) Dengan  bantuan rajah, huraikan kitaran hayat produk .                                               [20]
ATAU.        
(b) (i)  Pada 1 Mei 2014, Syarikat Proton mempunyai baki tunai sebanyak RM5000
Bulan
Jualan (RM)
Belian (RM)
Gaji(RM)
Belanja(RM)
Mei
50 000
20 000
5 000
6 700
Jun
65 000
21 000
4 000
6 900
Julai
67 000
23 000
4 200
6 500

           Maklumat lain:
(a)        Separuh daripada jualan adalah jualan kredit.  Penerimaan  daripada jualan kredit adalah pada bulan berikutnya.
(b)      Semua belian adalah kredit.  Pembayaran dibuat pada bulan berikutnya.
(c)       Segala perbelanjaan dibayar di dalam bulan berkenaan.
(d)      Sebuah van dibeli pada bulan Mei bernilai RM30 000.  Bayaran tunai sebanyak
     RM20 000 dibuat semasa pembelian dan bakinya dibayar secara ansuran selama 2 bulan.
(e)       Cukai  perniagaan dibayar pada bulan Julai sebanyak RM4 500.
(f)       Jumlah belian kredit pada bulan April 2014 ialah RM19 000 dan jualan kredit ialah sebanyak RM40 000.

Anda dikehendaki menyediakan Bajet Tunai  bagi 3 bulan berakhir 30 Julai 2014.
                                                                                                                                 [12]

ii)  Nyatakan susun atur yang paling sesuai untuk aktiviti berikut dan berikan alasan yang sesuai bagi pemilihan setiap susun atur tersebut.
(a)    Pembinaan kapal
(b)   Pengeluaran peti sejuk                                                                                [8]1 comment: