Thursday, November 6, 2014

TARGET PENGGAL 1 2015

TARGET BAB 1:
 1.     ELEMEN-ELEMEN UTAMA DALAM PERNIAGAAN
 2.     KEPENTINGAN KEUNTUNGAN KEPADA PERNIAGAAN 
3.     KEPENTINGAN KEUNTUNGAN KEPADA MASYARAKAT
 4.     KEPENTINGAN KEUNTUNGAN KEPADA NEGARA
 5.     ELEMEN FAKTOR PENGELUARAN
 6.     LANGKAH DALAM PROSES PERNIAGAAN
 7.     CABARAN PERNIAGAAN MASA HADAPAN
 8.     ELEMEN PERSEKITARAN UMUM YANG MEMPENGARUHI PERNIAGAAN
 9.     PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN BAGI SESEBUAH PERNIAGAAN 
10.  PROSES PENUBUHAN MILIKAN TUNGGAL, SYARIKAT DAN KOPERASI. 
11.  PERANAN SEKTOR AWAM, BADAN BERKANUN DAN SWASTA 
12.  CONTOH AKTIVITI PERNIAGAAN PENGELUARAN 
13.  CONTOH AKTIVITI PERNIAGAAN BERBENTUK PERKHIDMATAN TARGET 

BAB 2:
1. PERANAN PENGURUSAN PENGELUARAN REVOLUSI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [ICT]
2. HUBUNGAN JABATAN PENGELUARAN DENGAN JABATAN PEMASARAN, KEWANGAN DAN SUMBER MANUSIA. 3. PROSES DAN SISTEM PENGELUARAN REKA BENTUK SIMPLIFICATION, STANDARDIZATION DAN MODULAR 
     DALAM PENGELUARAN.
4. JENIS PENGELUARAN MENGIKUT TEMPAHAN, SECARA MASSA, DAN SECARA KELOMPOK. 
5. JENIS SUSUN ATUR SECARA TETAP. PROSES. PRODUK DAN SELULAR. 
6. FAKTOR PENENTU PEMILIHAN LOKASI KILANG. 
7. PROSES PDCA DALAM KAWALAN KUALITI 
8  PERBEZAAN KAEDAH PEMERIKSAAN MENYELURUH DENGAN\    PELAN PERSAMPELAN.   
9. ALAT KAWALAN KUALITI SPC, CARTA KAWALAN, ANALISIS TAMBAH NILAI DAN     PENANDA ARAS 

TARGET BAB 3: 
1.  PROSES PEMASARAN
2. ANALISIS PORTFOLIO PERNIAGAAN [MATRIKS BCG] ANALISIS SWOT
3. MODEL GELAGAT PENGGUNA [MODEL KOTAK HITAM] FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GELAGAT 
    PENGGUNA. 
4. PROSES PEMBELIAN PRODUK PENGGUNA PROSES PEMBELIAN PRODUK BARU 
5.  ASAS-ASAS SEGMENTASI PASARAN PROSES PELETAKAN PASARAN STRATEGI PELETAKAN PASARAN.
6.  PERBEZAAN PRODUK FIZIKAL DAN PRODUK PERKHIDMATAN 
7.  KLASIFIKASI PRODUK PENGGUNA. LINI PRODUK YANG MERANGKUMI KEDALAMAN DAN KELEBARAN  
     PRODUK. 
8.  MELUKIS RAJAH KITARAN HAYAT PRODUK 
9 . SALURAN AGIHAN PRODUK PEMBORONG, EJEN DAN PERUNCIT      SEBAGAI PERANTARAAN DALAM 
     SALURAN AGIHAN PRODUK. 
10. FAKTOR DALAMAN DNA LUARAN YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN HARGA.
11.  PENDEKATAN PENENTUAN HARGA UMUM PENENTUAN HARGA PRODUK BARU CAMPURAN PROMOSI 
       SECARA PENGIKLANAN DAN JUALAN SEMUKA KONSEP DAN TUJUAN KOMUNIKASI PEMASARAN 
       BERSEPADU.  

TARGET BAB 4: 
1. KEPENTINGAN PENGURUSAN KEWANGAN PERANAN PENGURUS KEWANGAN 
2. PERKAITAN JABATAN KEWANGAN DENGAN JABATAN SUMBER MANUSIA DAN PEMASARAN. 
3. OBJEKTIF KEWANGAN SYARIKAT PIHAK-PIHAK YANG MEMERLUKAN PENYATA KEWANGAN
4. KANDUNGAN PENYATA PENDAPATAN DAN KUNCI KIRA-KIRA 
5. NISBAH KECAIRAN DAN NISBAH KECEKAPAN. 
5.  JENIS SUMBER DANA JANGKA MASA PANJANG JENIS SUMBER DANA JANGKA MASA PENDEK 
6.   MENYEDIAKAN BAJET TUNAI 
7.  KEPENTINGAN PENGURUSAN RISIKO  
8..JENIS-JENIS RISIKO PRINSIP SUBROGASI,
9.  DOKTRIN PUNCA TERDEKAT DAN PENUH PERCAYA PRINSIP TAKAFUL GHRAR, MAISIR, RIBA DAN TABARRU’.   
TARGET BAB 5: 
1. CABARAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA STRATEGIK YANG 
    MERANGKUMI MENARIK, MEMBANGUN, DAN MENGEKALKAN SUMBER MANUSIA. 
2. ANALISIS KERJA YANG MERANGKUMI PENGHURAIAN KERJA DAN SPESIFIKASI KERJA 
3. KAEDAH     MENENTUKAN KEPERLUAN SUMBER MANUSIA FAKTOR PENENTUAN KEPERLUAN SUMBER 
    MANUSIA 
4.  PROSES PENGAMBILAN SUMBER MANUSIA [MEREKRUT-PEMILIHAN-PENAWARAN KERJA-INDUKSI] 
5.  JENIS-JENIS LATIHAN DAN KEBAIKANNYA. 
6.  PERANAN DAN KEPENTINGAN PENILAIAN PRESTASI
7.   KAEDAH PENILAIAN PRESTASI CIRI PENILAIAN PRESTASI YANG BAIK
8.    GANJARAN KEWANGAN DAN FAEDAH KEWANGAN/BUKAN KEWANGAN 
9.    PROSES TINDAKAN DISIPLIN DAN MASALAH BERKAITAN TINDAKAN DISIPLIN 
10.  JENIS-JENIS HUKUMAN BERKAITAN DISIPLIN 
11.  SKIM KEMUDAHAN PENAMATAN PERKHIDMATAN

No comments:

Post a Comment