Monday, March 6, 2017

soalan kuiz statistik deskriptif upma 2017

Kuiz Statistik Deskriptif
Sebuah syarikat pemasaran automobil di sebuah pekan mempunyai 5 orang jurujual kereta.
Berikut adalah maklumat jualan kereta syarikat tersebut.

Jurujual
Kereta dijual
A
80
B
75
C
92
D
88
E
65
Jumlah
400

i.                     Kira min, median, mod dan sisihan piawai kereta yang dijual oleh jurujual?
ii.                   Pekerja manakah yang lebih tekal(konsisten) prestasinya, nyatakan alasan anda.

Kuiz Statistik Deskriptif
Sebuah syarikat pemasaran automobil di sebuah pekan mempunyai 5 orang jurujual kereta. 
Berikut adalah maklumat jualan kereta syarikat tersebut.

Jurujual
Kereta dijual
A
80
B
75
C
92
D
88
E
65
Jumlah
400
i.                     Kira min, median, mod dan sisihan piawai kereta yang dijual oleh jurujual?
ii.                   Pekerja manakah yang lebih tekal(konsisten) prestasinya, nyatakan alasan anda.
Kuiz Statistik Deskriptif
Sebuah syarikat pemasaran automobil di sebuah pekan mempunyai 5 orang jurujual kereta.
 Berikut adalah maklumat jualan kereta syarikat tersebut.

Jurujual
Kereta dijual
A
80
B
75
C
92
D
88
E
65
Jumlah
400

i.                     Kira min, median, mod dan sisihan piawai kereta yang dijual oleh jurujual?

ii.                   Pekerja manakah yang lebih tekal(konsisten) prestasinya, nyatakan alasan anda.

No comments:

Post a Comment